Utvikling av booking- og intranettsystem (6. – 8. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

 • Status jobber booking
 • Utførelse
 • Farge kode
 • Bestillings stats intranett
 • Nøkkel tall intranett
 • Bonus fane intranett
 • CRM system intranett (Sms/ e-post)
 • Kunde login
 • Salgsingeniør funksjoner intranett
 • Utvidet produkt funksjonaliteter intranett
 • Utvidet kommunikasjons funksjoner mellom callingssentre og
  partner i booking
 • Flere funksjonaliteter med geografisk og kunde filter i CRM intranett
 • Kundetilfredshet (API)
 • Infosjekk telefonkatalogen (booking)
 • Kundesperring funksjon booking
 • Partner godkjenning funksjon av faktura