Utvikling av booking- og intranettsystem (3. -5. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

 • Brukerrettigheter
 • Produktfane i intranett
 • Søkefunksjon i booking
 • Elektronisk kontrakt (kunde/ partner)
 • Mailbekreftelser til kunden
 • Underskriftsfunksjon
 • Markedsundersøkelsesfane i booking
 • Dupliser jobb i booking
 • Link jobb til flere i booking
 • Slett jobb i booking
 • Salgsstats intranett
 • Nøkkeltall fane i intranett
 • Sjekk inn og sjekk ut intranett
 • Jobbnr. booking
 • Felles info
 • Jobbkontroll intranett
 • Reklamasjons funksjon intranett