Utvikling av booking- og intranettsystem (10. – 11. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

  • Befaringsfunksjon intranett
  • Tilbudsfunksjon intranett
  • Utvikling av anbudsplattform
  • Kunde login i ny frontend
  • Kundetilfredshetsfunksjon i kundelogin