Rekruttering

Rekruttering av sentrale roller som skulle styrke teamet

  • Kundeansvarlig
  • HR-sjef
  • Markedssjef
  • Økonomisjef