Oppstart av eget selskap

Opprettet et selskap i en gitt håndverkerbransje.
Rettet markedsføring mot private kunder. Markedsinnsikt del 1.