Lansering og implementering – booking v1

Bookingsystemet ble lansert og testet i eget eid seriveselskap. Videre ble bookingsentralen programmert og koblet opp med interne telefonnummer.