Etablering av plattform for videreformidling av tjenester

  • Oppstart av første plattform
  • Calling-senter som kobler kunder med en spesifikk bransje