Bookingsystem versjon 1

Utvikling av et enkelt
bookingsystem med admin- og bruker-funksjoner, samt frontend-grensesnitt.