Category: Timeline Stories

All timeline stories.

2021

Utvikling av digital skole

En digital skole ble utviklet for å sikre riktig bruk av systemene og kvalitet i alle ledd.

2021

Utvikling av digital skole

En digital skole ble utviklet for å sikre riktig bruk av systemene og kvalitet i alle ledd.

2017-2020

Utvikling av booking- og intranettsystem (10. – 11. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

 • Befaringsfunksjon intranett
 • Tilbudsfunksjon intranett
 • Utvikling av anbudsplattform
 • Kunde login i ny frontend
 • Kundetilfredshetsfunksjon i kundelogin

 

2017

Rekruttering

Rekruttering av sentrale roller som skulle styrke teamet

 • Kundeansvarlig
 • HR-sjef
 • Markedssjef
 • Økonomisjef

2014-2016

Utvikling av booking- og intranettsystem (6. – 8. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

 • Status jobber booking
 • Utførelse
 • Farge kode
 • Bestillings stats intranett
 • Nøkkel tall intranett
 • Bonus fane intranett
 • CRM system intranett (Sms/ e-post)
 • Kunde login
 • Salgsingeniør funksjoner intranett
 • Utvidet produkt funksjonaliteter intranett
 • Utvidet kommunikasjons funksjoner mellom callingssentre og
  partner i booking
 • Flere funksjonaliteter med geografisk og kunde filter i CRM intranett
 • Kundetilfredshet (API)
 • Infosjekk telefonkatalogen (booking)
 • Kundesperring funksjon booking
 • Partner godkjenning funksjon av faktura

2013

Etablering av plattform for videreformidling av tjenester

 • Oppstart av første plattform
 • Calling-senter som kobler kunder med en spesifikk bransje

2011-2013

Utvikling av booking- og intranettsystem (3. -5. -versjon)

En rekke nye funksjoner ble lagt til over en
to-årsperiode:

 • Brukerrettigheter
 • Produktfane i intranett
 • Søkefunksjon i booking
 • Elektronisk kontrakt (kunde/ partner)
 • Mailbekreftelser til kunden
 • Underskriftsfunksjon
 • Markedsundersøkelsesfane i booking
 • Dupliser jobb i booking
 • Link jobb til flere i booking
 • Slett jobb i booking
 • Salgsstats intranett
 • Nøkkeltall fane i intranett
 • Sjekk inn og sjekk ut intranett
 • Jobbnr. booking
 • Felles info
 • Jobbkontroll intranett
 • Reklamasjons funksjon intranett

2010

Intranettsystem versjon 1

Utvikling av enkelt intranettsystem og faktureringssystem.

 • Admin
 • Bruker
 • Kobling med booking (API)
 • Front end
 • Underskrift funksjon

 

2009-2010

Lansering og implementering – booking v1

Bookingsystemet ble lansert og testet i eget eid seriveselskap. Videre ble bookingsentralen programmert og koblet opp med interne telefonnummer.

2008

Bookingsystem versjon 1

Utvikling av et enkelt
bookingsystem med admin- og bruker-funksjoner, samt frontend-grensesnitt.